Členské příspěvky na sezonu 2023/2024

Vážení šachoví přátelé,
nadešla nová šachová sezóna. S tím je spojena i úhrada členských příspěvků. Valná hromada rozhodla vzhledem k stávající situaci (inflace, nárůst cen PHM, energiií apod) navýšit členský příspěvek na 1500,-Kč (okres, kraj a 2.liga)

Příspěvek za kroužek se již také navýšil a činí 1500,-Kč

Prosíme tedy o úhradu členského příspěvku nejlépe na klubový účet č.2802134210/2010 do zprávy , prosím uveďte za koho platba je. Úhradu příspěvku proveďte nejpozději do 15.11.2023. I zde prosím věnujte pozornost změně čísla účtu a banky

Případní opozdilci budou k úhradě vyzváni. VH rozhodla také, že kdo včas neuhradí členský příspěvek, tak mu může VV pozastavit členství – to je však až ta krajní možnost, ke které bychom sahali neradi.
Včasné hrazení příspěvků má také vliv i na výši poskytované dotace od Města a NSA, obě instituce vyžadují i určitou spoluúčast na financování aktivit klubu. Žádosti spolu s finančními výkazy se předkládají poskytovatelům v průběhu listopadu a tak by bylo dobré již mít příspěvky uhrazené a klub nebude případně na dotacích krácen.

Ti, kteří již zaplatili, nechť považují tuto zprávu za bezpředmětnou.