Členské příspěvky na novou sezónu 2021/2022

Vážení šachoví přátelé,
nadešla nová a věřím, že i lepší šachová sezóna, než ta předchozí. S tím je spojena i úhrada členských příspěvků. Dnešní volební valná hromada rozhodla o zrušení členského příspěvku pro okresní soutěže a sjednotila členský příspěvek s příspěvkem do KPI a KPII.
Nově se tedy bude platit 500,-Kč (okres i kraj)

Příspěvek za kroužek se nemění a činí 700,-Kč

Prosíme tedy o úhradu členského příspěvku nejlépe na klubový účet č.4200048218/6800do zprávy , prosím uveďte za koho platba je. Úhradu příspěvku proveďte nejpozději do 30.10.2021.

 Případní opozdilci budou k úhradě vyzváni. VH dnes rozhodla také, že kdo včas neuhradí členský příspěvek, tak mu může VV pozastavit členství – to je však až ta krajní možnost, ke které bychom sahali neradi.
Včasné hrazení příspěvků má také vliv i na výši poskytované dotace od města a NSA, obě instituce vyžadují i určitou spoluúčast na financování aktivit klubu. Žádosti spolu s finančními výkazy se předkládají poskytovatelům v průběhu listopadu a tak by bylo dobré již mít příspěvky uhrazené a klub nebude případně na dotacích krácen.

Ti, kteří již zaplatili, nechť považují tuto zprávu za bezpředmětnou.