brezany

Spanilá jízda – tentokrát na Dni dětí v Břežanech.

Náš klub ve spolupráci s OŠS Znojmo se pokouší navázat na tradici tzv. „spanilých jízd“ pořádaných druhdy hrušovanským šachovým klubem. O co jde? Dotáže se člověk věci neznalý. Jedná se o propagaci šachu mezi dětmi a mládeží ve školách a při různých akcích pořádaných pro děti. Den dětí je pro propagaci hry králů ideální příležitost. Vydali jsme se tedy v pátek 1.6. spolu s Radkem Nekvasilem ze Znojma do Břežan. Na místě určení jsme byli očekáváni šachisty z ŠK Břežany – Pravice, Mirkem Rachůnkem a Vláďou Losíkem. Na místním fotbalovém hřišti už probíhaly přípravy dne dětí a byť to tak ze začátku nevypadalo, tak se hřiště a přilehlé prostory začaly pomalu plnit dětmi a jejich doprovodem. Počasí nám přálo a tak jsme stolky se šachovnicemi umístnili venku a akce mohla začít. Po páté začali přicházet první zvědavci a opatrně okukovat moji partii s Radkem . Zvědavost přemohla prvotní ostych a za chvilku se naše stanoviště zaplnilo dětmi, rodiči a jiným příbuzenstvem. Připravené tři šachovnice nestačily, takový byl zájem dětí o šachy! Děti si mohly hru vyzkoušet s námi, nebo zahrát si jen tak se svými kamarády a nutno podotknout, že dětem hra docela šla, což nás potěšilo. Čas příjemně odsýpal a než jsme se nadáli, tak bylo něco k osmé hodině večerní a den dětí se chýlil ke konci. Nezbývalo tedy, než se rozloučit se svými hostiteli a vydat se na cestu domů. Věříme, že děti hra zaujala a někteří se ji rozhodnou věnovat i nadále.